Những cửa hàng sau rặng cây, khuôn viên của tụi mình ở Still cũng nhỏ thôi, nhưn...

Những cửa hàng sau rặng cây, khuôn viên của tụi mình ở Still cũng nhỏ thôi, nhưng tụi mình thích nhiều cây cối và những cửa hàng nhỏ đan xen vào đó.
Khu tổ hợp Still Dalat 59 Nguyễn Trãi, Đà Lạt.
ảnh : @_linfluenza


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source