𝑚𝑒 🍃

#somethingnew #dalatcoffee #nccdalat #dalatvietnam

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: