chúng ta có hẹn với nhau tháng bẩy, tung...

chúng ta có hẹn với nhau tháng bẩy, tung tăng cùng nắng cùng gió và cùng mây…
#dma
#dalatminskadventure

More info : https://www.facebook.com/pg/dalatminskadventure/shop

———- DALAT MINSK ADVENTURE ————–
“Wherever you go , go with all your heart ”

Contact :
Add : 75 Kim Đồng – Phường 6 – Đà Lạt
Hotline : 0965637767Source