Hiếm hoi lắm mới có một ngày chủ nhật...

Hiếm hoi lắm mới có một ngày chủ nhật nắng đượm như này, phải tranh thủ ra phơi chút nắng để người đỡ mốc meo.
•ảnh: @v2106_


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source