Đăng bức hình chỉ để cầu chút nắng cho buổi sáng hôm nay. Hôm nay bạn dự định là...

Đăng bức hình chỉ để cầu chút nắng cho buổi sáng hôm nay. Hôm nay bạn dự định làm gì?
• Ảnh: @jade.lifestories
Stillcafe, Khu tổ hợp Still, 59 Nguyễn Trãi, Đà Lạt.


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source