“The best time to plant a tree was 20 years ago
The second best is now.”
.
.
#khuvuonmuahe
#peaceandlove
#khuvuonmuahe
#checkindalat
#dalatcoffee
#houseofplantslove
#dalat
#travel
#plants
#lovetheplants
#vietnam
#peaceful
#nccdalat
#instatravel

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: