Trời mưa và ca phe ở Đà Lạt.
#muadalat #caphedalat

Địa điểm:



Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: