Nhà có một chiếc cổng hoa râm bụt xinh xắn, mộc mạ...

Nhà có một chiếc cổng hoa râm bụt xinh xắn, mộc mạc, giản đơn thế thôi.
• Ảnh: @35mmstudio.vn


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source