Bản phác thảo cho căn phòng mới tụi mình sẽ làm sắ...

Bản phác thảo cho căn phòng mới tụi mình sẽ làm sắp tới nè, có ai góp ý thêm cho tụi mình hông nè :))) Designed by : @simon_tomorrow


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source