Vừa hết 15 ngày, mới sáng em Đậu đã lo sửa soạn chờ sẵn để được đi chơi, có lẽ s...

Vừa hết 15 ngày, mới sáng em Đậu đã lo sửa soạn chờ sẵn để được đi chơi, có lẽ sau cái hôm đi ngắm Sương vừa rồi em ý đã đam mê đi phượt :))) Khu tổ hợp Still Dalat.


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source