Tự nhiên chiều nay trời đổ cơn mưa... Cafe Đợi Một...

Tự nhiên chiều nay trời đổ cơn mưa… Cafe Đợi Một Người
Đợi Một Người homestay đèo Prenn, Đà Lạt

Ảnh : Tô Chu


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source