Mở mắt ra ngày mai đã là 27 Tết rồi đó mọi người  ...

Mở mắt ra ngày mai đã là 27 Tết rồi đó mọi người 😂 Cả nhà đã sắm Tết hết chưa?
—————
Cre: Bao Tran
—————
Vui chơi đừng quên đặt hashtag #dalatlink nha cả nhà ơi! #foody #foodyvn #dalat #travelindalat #dalatcity #somewhereindalat #travelblog #instatrip #vietnam #dalatfood

Địa điểm:Source