"Em muốn trước sân nhà đầy hoa.. Ok, anh sao cũng ...

“Em muốn trước sân nhà đầy hoa.. Ok, anh sao cũng được. ” #anavillasdalat #dalat #nccdalat #flower #nature #spa #travel #travelphotography #photography #amazing #wanderlust #vietnam -Credit: @away.we.wow

Địa điểm: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa

Địa chỉ: Địa chỉ: Lê Lai, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm ĐồngSource