DMA garage !

gửi lời mời tới toàn thể a...

DMA garage !

gửi lời mời tới toàn thể anh em chơi minsk và yêu xe có dịp lên dalat ghé qua 24a cao thắng – phường 7 làm ấm trà điếu thuốc cho vui

#dalatminskadventure

Hotline : 0965637767
Add : 24 A Cao Thắng – Phường 7- Đà Lạt

More info :
Http://www.facebook.com/dalatminskadventureSource