Mùa Xuân đương chớm ngoài ô cửa.

Ảnh : @chumybelle 
Khu tổ hợp Still Đà Lạt...

Mùa Xuân đương chớm ngoài ô cửa.

Ảnh : @chumybelle
Khu tổ hợp Still Đà Lạt


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source