Những ngày rực rỡ chúng ta cùng nhau.

#dalatminskadventure
#dma
#ByTaiTai

Hotline : 0965637767
Add : 24 A Cao Thắng – Phường 7- Đà Lạt

More info :
Http://www.facebook.com/dalatminskadventureSource