Anh ơi nắng ấm xa dần
Đông sang, gió lạnh chỉ cần có anh 🍂
#nalvywears #nccdalat #dalatcoffee #dalat

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: viekabyy