City of memories.
#quananthangnam #thangnam #dalat #dalattrip #dalatcafe #foodydalat #nccdalat

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: quanthangnam