Đó là những ngày ở tiệm bánh Tottochan.
-
   
 ...

Đó là những ngày ở tiệm bánh Tottochan.

#dalatvietnam #dalat #tiembanhtottochan
#dalattravel #dalattrip

Địa điểm: Tiệm bánh Totto-chanSource: mnblue02