Sớm nay được một buổi bình minh đẹp sau hơn một th...

Sớm nay được một buổi bình minh đẹp sau hơn một tháng mưa dài ròng rả, hít một hơi dài cái không khí đậm mùi sương sương, lành lạnh mà âm ấm. Thử nghĩ là đã qua mùa mưa chưa, hay chỉ mới bắt đầu và xong những cơn mưa thứ 1?.


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source