Nơi cổ kính trong một thành phố hiện đại

Hà Nội, Việt Nam.

...

Nơi cổ kính trong một thành phố hiện đại

Hà Nội, Việt Nam.

Ảnh: @liiiiiiinhka
Theo dõi @letgovietnam nếu bạn yêu thích Việt Nam và muốn xem thêm những bức ảnh truyền cảm hứng về Việt Nam ____________________________
#letgovietnam #view #vietnamcharm #vietnamese #v dần #sapa #danang #hue #hochiminhcity #dalat

Địa điểm: HanoiSource: letgovietnam