Chuyến đi Việt Nam của tôi năm 2012. Đà Lạt. 🇷🇺 ⏬⏬⏬.

Cam ...

Chuyến đi Việt Nam của tôi năm 2012. Đà Lạt. 🇷🇺 ⏬⏬⏬.

Nhà kính trong vườn quốc gia.

#orchids #orchids #orchids #orchidflower #orchidworld #phalopoisalphalisopsis #oralidopsa #tropical #flower #tropicalgarden #flowerlovers #flowerworld #instaflower #oralchid #flower #shots # Việt Nam # Đà Lạt # Vườn quốc gia #Generic # Vùng nhiệt đới

Địa điểm:Source: tattis_garden