taken by Phúc Nguyễn
Thank you for choosing us <3 . #moonrisegarden #humansofmoonrisegarden #HOMG #cafe #dalatcoffee #adventure #adventurelife #wanderlust #wandering #wander #photography #dalat #dalatcafe #vietnam #homestay #homestaydalat #travel #nature #trip #chill #camping #forest #flower #dalattrip #nccdalat #dalathomestay #wildlife

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: moonrisegarden_dalat