Sáng nay lúc chờ những vị khách đầu tiên thì mình hát hò khởi động ngày mới vậy....

 

Sáng nay lúc chờ những vị khách đầu tiên thì mình hát hò khởi động ngày mới vậy.


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source