Quán xá những ngày đầu tiên... Still cafe, Đà Lạt.

Ảnh @hiend08...

Quán xá những ngày đầu tiên… Still cafe, Đà Lạt.

Ảnh @hiend08


Địa điểm: Still Cafe Dalat

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0368 151 215

Source