Ngày xưa xem phim thích mấy cảnh bồng bề thế, bây ...

Ngày xưa xem phim thích mấy cảnh bồng bề thế, bây giờ chồng bế chỉ sợ ngã gãy cổ 😂😂😂
#us #libracouple #husbandandwife #dalat #mailovesbeauty #maigoestodalat

Địa điểm: Dinh 1 Đà LạtSource: mailovesbeauty