Ngày mưa phun cao nguyên lộng gió
Chúng ta nép vào...

Ngày mưa phun cao nguyên lộng gió
Chúng ta nép vào một quán trà nhỏ trên dốc cao
.
.
Ô cửa sổ tiệm cf Cheo veooo
__________________
#cheoveooo #reply1994dalatcafechill #reply1994dalatcfc #reply1997dalat #reply1994dalat #dalat #dalattrip #nccdalat #ncchomestay #homestaydalat #hhdalat #homestayvietnam #nccchuphinh #homestayholic #tuimotocafe #jtaimedalat #coffeeshop #coffeeholic

Địa điểm:Source: reply1994dalat