Đợi một ngày nắng lên, ai đó nắm tay mình cùng đi ...

Đợi một ngày nắng lên, ai đó nắm tay mình cùng đi về phía thung lũng bên kia.


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source