Đà Lạt tuyệt vời

       ...

Tiên Đà Lạt

# Việt Nam # Đà Lạt # Vườn hoa # Vườn hoa Đà Lạt # Việt Nam # Đà Lạt # Hoa # Hoa cỏ |

Địa điểm: Dalat Flower GardenSource: elizavetavoroncova