Đố em biết anh đang nghĩ gì ? 
 ...

Đố em biết anh đang nghĩ gì ? 💋💋
#locvu #dalat

Địa điểm:Source: _locvu_