Thác Datanla ...
Yên tĩnh, xinh đẹp, bình yên.
...

Thác Datanla …
Yên tĩnh, xinh đẹp, yên bình

# dalat # vietnam # vacation # vacationer # vacationer #good well # đàlạt #vacations #thebestvacation

Địa điểm: Datanla Waterfall, Vietnam, DalatSource: rae_amur