Đà Lạt, sao em đẹp thế?
Mỗi lần ra ...

Đà Lạt, sao em đẹp thế?
Mỗi lần yêu em ngày càng nhiều.
Và bạn không phụ thuộc vào môi trường sẽ đến thăm bạn với tôi.
Bạn không phụ thuộc vào thời tiết, mặc dù bạn biết cách gây bất ngờ với nó.
Bạn không phụ thuộc vào tâm trạng cảm xúc của tôi, bởi vì tất cả đều giống nhau, khi đến với bạn, tôi sẽ lại hòa tan trong không khí của bạn.
Bạn thật ấm cúng và thân thương, mặc dù tôi gọi bạn là dacha định kỳ.
Bạn có thể được so sánh với một số thành phố, nhưng bạn vẫn là cá nhân.
Tôi biết bạn đã lên và xuống, nhưng bạn vẫn làm cho bất ngờ.
Nhỏ quá, nhưng to quá.
Và như vậy không điển hình cho Việt Nam.
💜.

# blogger cảm xúc nhất #dalattrip #dalattravel # livecife #dalat #vietnam #dalat #vietnam

Địa điểm: Clay Tunnel DalatSource: julia_dmitrievna_