Hình ảnh trông đẹp hơn với bạn bên trong. !!!
       ...

Hình ảnh trông đẹp hơn với bạn bên trong. !!!
#potd #ootd #ootdvietnam #dalat #lamdong #vietnam #trip #travel #view #nature #lifestyle #streetstyle #vans #vietboy #asianboys #vietnamboy #lethuongnhantri

Địa điểm: Hồ Tuyền Lâm, Đà LạtSource: lethuongnhantri