Tôi nếm chúng, đắng, bạn có muốn nếm nó không?
...

Tôi nếm chúng, đắng, bạn có muốn nếm nó không? 🍭
@ hng.atuan
#nccdalat #dalat

Địa điểm:Source: breadbb_