𝑁𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑎́ 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑟𝑜̛𝑖 
𝑋𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ ...

𝑁𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑎́ 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑟𝑜̛𝑖 🍂
𝑋𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 4 𝑐ℎ𝑢̛̃: Đ𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢
𝐶ℎ𝑜̛̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̂𝑢 ?!

𝑇𝑢̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑥𝑒̂́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖: “𝐶ℎ𝑜̛̀ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑡𝑎𝑜 𝑑𝑖̀𝑎” 😑 !! .
#dalat #somewhereindalat #metripdalat #herewego #travel #instagramvietnam #vietnamesegirl #vuonyenĐịa điểm: Vườn Yên Trà & Cafe

  • Địa chỉ: Hẻm 6 Mai Anh, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Điện thoại: 096 490 72 79

Đọc bài viết giới thiệu chi tiết về Vườn Yên: Bấn loạn truy lùng nhà gỗ phong cách Nhật Bản bên đồi mới lộ diện ít ai biết! @ Vườn Yên CoffeeSource: nguyennguyen.ins