Bạn có thích thác nước? Tôi có thể nhìn vào nước rơi ...

Bạn có thích thác nước? Tôi có thể nhìn nước rơi hàng giờ và Sasha vẫn thích bơi trong đó, ngay cả khi nước lạnh quá
Bạn đã thấy thác nước đầu tiên của mình ở đâu? Sasha và tôi ở Abkhazia vào năm 2012
.
#Việt Nam #evenfull # Châu Á # thác nước # dalat # Việt Nam #Dalat #travelgram #waterfall #magicmoment # thiên nhiên

Địa điểm: Thac Datanla-Da LatSource: svetlanabozhina