Anh chẳng sợ ngồi câu em không dính
Chỉ sợ mình vu...

Anh chẳng sợ ngồi câu em không dính
Chỉ sợ mình vung thính .. lại quá tay 😊
#dalat #nccdalat #ootdvietnam #imwearing #outfitoftheday #boy #asianboy #likeforlikes

Địa điểm:Source: ncsangg__