Anyone breakfast with Woodstock.
#woodstockcoffee #woodstockdalat #woodstock #homestaydalat #dalat #homestay #caphe #caphedalat #insprisingday #vietnamlife #whenindalat

Địa điểm:Đây là một quán cà phê ở Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo thêm các quán cà phê ở Đà Lạt khác ở đây nhé!

Source: woodstockdalat