Nếu được gọi Đà Lạt bằng 1 cái tên...Cậu sẽ gọi là...

Nếu được gọi Đà Lạt bằng 1 cái tên…Cậu sẽ gọi là gì?
.
Tớ trước nhé: Tớ gọi Đà Lạt là Bình Yên…
Ảnh: Naxinhni 🌲🌲🌲🌲
.
#diadiemdalat #checkindalat #travel #nccdalat #đalat #dalat2018 #dalat #dalatvietnam #dalatnight #dalattravel #dalatphotographer #dalatfood #dalatcoffee #cafedalat #nguoidalat #ngườiđàlạt #dalat #dalatlife

Địa điểm: Da LatSource