Mây mù giăng lối, màn đêm buông....

Mây mù giăng lối, màn đêm buông.


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source