Đà Lạt dạo nay khá nóng, buổi trưa có chút oi , ch...

Đà Lạt dạo nay khá nóng, buổi trưa có chút oi , chắc đang đợi một cơn mưa sao.


Địa điểm: Đợi Một Người Homestay & Cafe

Địa chỉ: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Source