Mình rất thích cậu. Vô cùng thích cậu!

...

Mình rất thích cậu. Vô cùng thích cậu!

Sẽ có một ngày nào đó, mình nhất định theo đuổi được cậu.

1000 phần trăm chắc chắn là sẽ theo đuổi được cậu.

Mình không hỏi nên cậu không được quyền từ chối. Hãy để mình được tiếp tục thích cậu.

Photo: @giotcho

#ngôntình #yêuthầm #yêu #yêuđơnphương #tìnhđơnphương #quotesvn #trichdanhay #thương #love #nguoitacothuongminhdau #ncchue #HondaDream #vietnam #vscocam #huecity #เวียดนาม #베트남


Source