Lựa chọn cho các bạn muốn ngắm núi rừng đây ạ 
 Qu...


Lựa chọn cho các bạn muốn ngắm núi rừng đây ạ 🌲🌲🌲
🚪 Quán: Horizon Coffee 🚏 Địa chỉ : 31/6 Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt .
________________________
#ifounddalat #dalat #dalattrip #dalathomestay #metrip #tripnow #travelindalat #dalatcity #foodydalat #dalatlife #dalatfood #dalatvietnam #travelholic #dalatholic #dalat2018 #dalat2019 edit filter #nccdalat #metripdalat #dalattravel

Địa điểm:Source