Trên đường đến Đà Lạt.
.
.
      ...

Trên đường đến Đà Lạt.
.
.
#việt #dat

Địa điểm: Da LatSource: tatiana_borunova