Bạn chụp góc này, rồi kể rằng hôm ấy trời đẹp. Nắn...


Bạn chụp góc này, rồi kể rằng hôm ấy trời đẹp. Nắng đã lên sau nhiều ngày mưa tầm tã. Bạn đi dạo trên những con đường cũ. Bỗng chợt nhớ rằng mọi thứ cũ kỹ xung quanh rồi cũng sẽ mất đi. Chẳng biết còn ai ngồi tiếc những “vang bóng một thời” không? Chỉ biết bạn sẽ mất đi những buổi sớm như vậy!
#tunguoisaigon #dalatimpress

Địa điểm:Source